لیست قیمت | هدف چاپ
خدمات
خدمات طراحی و لیتوگرافی خدمات چاپی خدمات پس از چاپ و صحافی خدمات جعبه چسبانی و بسته بندی

لیست قیمت


خدمات لیتوگرافی

لیتوگرافیشرح
زینک پلیت ستر جی تی او ۵۰*۳۵

۲۵۰.۰۰۰ ریال

زینک پلیت ستر ۴/۵ ورقی ۱۰۰*۷۰

۳۷۰.۰۰۰ ریال

 

خدمات چاپ با دستگاه افست ۲ ورقی چهاررنگ

قیمت های ذیل تا ۴ فرم چاپی می باشد.( کاتالوگ و بروشور )
تیراژ

قیمت هر فرم چاپی

دوورقی چهار رنگ

۱۰۰۰ برگ

۱.۸۵۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۳۰۰۰ برگ

۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۲۰۰۰ برگ

۲.۰۵۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۴۰۰۰ برگ

۲.۱۵۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۵۰۰۰ برگ

۲.۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

خدمات چاپ با دستگاه افست ۲ ورقی چهاررنگ

قیمت های ذیل از ۵ فرم چاپی به بالا می باشد. ( نشریات و کتب )
تیراژ

قیمت هر فرم چاپی

دوورقی چهار رنگ

۱۰۰۰ برگ

۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۲۰۰۰ برگ

۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۳۰۰۰ برگ

۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۴۰۰۰ برگ

۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال

دوورقی چهار رنگ

۵۰۰۰ برگ

۲.۲۰۰۰.۰۰۰ ریالخدمات چاپ با دستگاه افست ۲ورقی ۲رنگ zp

تیراژ

قیمت هر فرم چاپی

دو ورقی مشکی ( فرم کتاب )

تا ۵۰۰۰ برگ

۵۰۰.۰۰۰ ریال


چاپ رنگی تک رنگ ۶۰۰.۰۰۰ ریال ( فرم معمولی )
چاپ رنگ ساختگی ۷۰۰.۰۰۰ ریال می باشد + هزینه مرکب مصرفی
چاپ رنگ ساختگی تمپلات ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال می باشد + هزینه مرکب مصرفی
خدمات چاپ با دستگاه افست سه ورقی
تیراژ قیمت هر فرم چاپی

  سه ورقی مشکی (کتاب)

 تا ۵۰۰۰ برگ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال


خدمات سلفون کشی
ابعادماتبراق

سلفون مخمل

۷۰*۱۰۰۸۵۰۰۸۴۰۰۴۵۰۰۰
۷۰*۵۰۴۲۵۰۴۲۰۰۲۲۵۰۰
۴۵*۶۰۳۲۵۰۳۱۵۰۲۰۰۰۰
۷۰*۳۳۲۸۵۰۲۷۵۰۱۵۰۰۰
۵۰*۳۵۲۱۵۰۲۱۰۰-
۴۵*۳۰۱۷۰۰۱۶۵۰-
۳۵*۲۵۱۱۰۱۰۵-
قیمت ها به ریال می باشد.

خدمات یووی

 
ابعادیووی براق سیلک موضعییووی شنی موضعییووی اکلیل برجسته موضعییووی براق برجسته موضعیتمپلات سیلک
۷۰*۵۰۱۲۰۰۲۶۰۰۲۸۰۰۲۴۰۰۱۸۰۰
۴۵*۶۰۱۰۰۰۲۴۰۰۲۶۰۰ ۲۲۰۰۱۶۰۰
۷۰*۳۳۹۰۰۲۲۰۰۲۴۰۰۲۰۰۰۱۴۰۰
۵۰*۳۵۸۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۱۹۰۰۱۲۰۰
۴۵*۳۰۷۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰ ۱۰۰۰
۳۵*۲۵۶۰۰۱۶۰۰۱۸۰۰۱۶۰۰ ۹۰۰


قیمت ها بصورت ریال می باشد. هزینه شابلون ۶۰۰.۰۰۰ ریال، هزینه فیلم ۵۰۰.۰۰۰ ریالچنانچه بیشتر از ۳۰% حجم کار یووی داشته باشد، قیمت کار توافقی است. 

خدمات صحافی

صحافی مفتولقیمت هر فرم

رقعی یا A۵

۴۵۰
وزیری۴۵۰

رحلی کوچک

۵۰۰


قیمت هر فرم

رحلی کوچک

۵۰۰

رحلی بزرگ

۵۵۰


قیمت هر فرمزیر ۵فرم، ۵فرم حساب میگردد.

خشتی بزرگ

۵۵۰

خشتی متوسط

۵۰۰

خشتی کوچک

۵۰۰


صحافی چسب گرمقیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی۲۸۰ ریال تحریر - ۳۵۰ ریال گلاسه
وزیری۲۸۰ ریال تحریر - ۳۵۰ ریال گلاسه


قیمت هر فرم گلاسه و تحریر ( زیر ۱۰ فرم، ۱۰ فرم حساب می شود )

رحلی کوچک

۳۸۰
رحلی بزرگ۴۲۰


قیمت هر فرم گلاسه و تحریر ( درصورت بیاضی یا LandScape بودن هر فرم، ۵۰ ریال اضافه می گردد )

خشتی بزرگ

۶۰۰

خشتی متوسط

۵۵۰

خشتی کوچک

۵۰۰


قیمت ها بصورت ریال می باشد.
توضیحات تیراژ صحافی چسب گرم و مفتول حداقل ۱۰۰۰ عدد محاسبه می گردد.
هزینه هر بسته شبرنگ ( نایلون ) قطع رحلی تا ارتفاع ۱۵ سانت ۱۰.۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.
ته دوزی فرم خاص ( خشتی، رحلی بزرگ و بیاضی ) هر فرم ۱۰۰۰ ریال می باشد.
ته دوزی فرم معمولی ( وزیری،رقعی ) هر فرم ۵۰۰ ریال می باشد.
ته دوزی زیر ۱۰ فرم، ۱۰ فرم محاسبه می گردد.
در صحافی چسب گرم لت ۲ فرم محاسبه می گردد.
در صحافی چسب گرم هر لت اضافه جلد ۲ فرم محاسبه می گردد.

صحافی فنر پانچ


عرضقیمت با ترتیب و صحافی

۲۰ سانتی متر

۱۵.۰۰۰ ریال
۳۰ سانتی متر۱۸.۰۰۰ ریال


در صورت بیشتر از ۴۰ صفحه، اجرت صحافی توافقی می باشد.